KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni (Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Gençlik Dünyası / MCD Gençlik Ajansı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca siz katılımcılarımızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kayıt esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ( Adınız ve Soyadınız, E-Postanız, TC Kimlik Numaranız, Doğum Tarihiniz, GSM Numaranız, Adres Bilginiz, Eğitim Bilginiz, ); başvuru talebinizin alınması/yerine getirilmesi, etkinlik kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılması, etkinliğin sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen diğer etkinlik/seminer/eğitimlere ve/veya şirketimiz faaliyet ve/veya hizmetlerine ilişkin reklam/tanıtım pazarlama aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Etkinlik sırasında toplanan kişisel verileriniz (görsel ve işitsel veriniz: fotoğraf ve video kaydı) ise;

Şirketimizin ve etkinliğin reklam/tanıtım/duyuru/pazarlama aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Gençlik Dünyası tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, görsel ve işitsel veriniz ise ayrıca internet sitemiz, sosyal medya hesabımız, basılı mecralarda, televizyon medya platformlarında vs yayınlanmak suretiyle 3. kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Gençlik Dünyası tarafından, üye olma sırasında oluşturulan kayıt formları, https://genclikdunyasi.com/register sitesi, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerde ve ayrıca görüntü ve/veya ses kayıt cihazları olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası (md.5/2-c)”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Gençlik Dünyası’nın meşru menfaati için zorunlu olması (md.5/2-f)” hukuki sebepleri haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Gençlik Dünyası’nın [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.